Đang tải... Vui lòng chờ...

BETOCRETE-F2 (BV)/(FM) Phụ gia và chất tạo dẻo đa năng cho bê tông, theo tiêu chuẩn EN 934-2:T2, T3.1, 3.2

  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Số lượng:

Mô tả

Phụ gia siêu hóa dẻo gốc naptalen sulphonat.
Hoạt động như một chất hóa dẻo với liều lượng thấp và chất siêu hóa dẻo ở liều lượng cao.
Tăng cường độ ninh kết ban đầu và cuối cùng.
Chứng nhận kép tuân thủ DIN EN 934-2 cho chất hóa dẻo và siêu hóa dẻo bê tông.
Tỷ trọng: 1.10 g/cm³.
Liều lượng: 0.3-2.0% so với xi măng.
Các lĩnh vực ứng dụng

Bê tông trộn sẵn.
Các hạng mục bê tông đúc sẵn.

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406701-001 25 kg 24
406701-005 1060 kg 1
406701-006 220 kg 2

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm:
Lượt truy cập