Đang tải... Vui lòng chờ...

BETOCRETE-F4 (FM) Chất tạo dẻo gốc naptalen sulphonat cô đặc theo tiêu chuẩn EN 934-2:T3.1 & T3.2

  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Số lượng:

Mô tả

Tỉ lệ giảm nước cao.
Độ sụt tốt, không gây kết dính.
Bê tông có độ sụt cao/hiệu suất cao.
Tỷ trọng: 1.20 g/cm³.
Liều lượng: 0.2-3.0% so với xi măng.
Các lĩnh vực ứng dụng

Bê tông có độ chảy tốt phù hợp sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất bê-tông trộn sẵn hoặc đúc sẵn.

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406702-001 25 kg 24
406702-003 1100 kg 1
406702-005 240 kg 2

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm:
Lượt truy cập