Đang tải... Vui lòng chờ...

BETOCRETE-P10 (FM) Phụ gia và chất tạo dẻo cô đặc cho bê tông, theo tiêu chuẩn EN 934-2:T3.1 & 3.2

  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Số lượng:

Mô tả

Chất siêu hóa dẻo đặc biệt dành cho các cấu kiện đúc sẵn.
Độ phân tán tốt khi trộn với xi măng.
Độ ninh kết ban đầu cao.
Khả năng giảm nước tối ưu.
Tỷ trọng: 1.23 g/cm³.
Liều lượng: 0.3-2.0% so với xi măng.
Các lĩnh vực ứng dụng

Các hạng mục bê tông đúc sẵn.
Bê tông có cường độ ninh kết ban đầu cao.

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406704-001 25 kg/hộp nhỏ 24
406704-101 900 kg/thùng chứa 1
406704-006 1200 kg/thùng chứa 1
406704-005 250 kg/phuy chứa 2

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm:
Lượt truy cập