CHỐNG THẤM SÀN MÁI XƯỞNG CÔNG NGHIỆP – VĂN PHÒNG – TOÀ NHÀ.

Trước khi sơn phủ chống thấm cách nhiệt bằng sơn lót U110, U115 cần xử lý hiệu quả những vết nứt bề mặt sàn, góc tường bằng nhiều loại vật liệu chuyên dụng như vữa sửa chữa U288 – Uraining/ Taiwan, Renderoc S/M, Conbextra GP- Fosroc/ UK, Asocret IM, Induflex – PS Schomburg/ Germany…. Đảm …

CHỐNG THẤM SÀN MÁI XƯỞNG CÔNG NGHIỆP – VĂN PHÒNG – TOÀ NHÀ. Read More »