Chính sách thanh toán

Đánh giá

Tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán giá trị hợp đồng hay còn được hiểu là nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây dựng được hai bên thương thảo và nêu cụ thể chi tiết trong Điều khoản thanh toán trong hợp đồng thi công xây dựng ký giữa Chủ đầu tư và Công ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Quốc Tế City Life bao gồm:

 • Tạm ứng hợp đồng (sau khi ký kết hợp đồng): 30% đến 40% giá trị hợp đồng
 • Thanh toán các đợt tiếp theo ứng với tiến độ thực hiện:

           + Hoàn thành xong tầng trệt/ tầng hầm: 20% -30% giá trị hợp đồng;

           + Hoàn thành xong các sàn tiếp theo (tùy theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng);

           + Hoàn thành xong phần hoàn thiện (tùy theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng);

 • Thanh lý hợp đồng và nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
 • Hoàn trả tiền bảo hành sau thời gian thực hiện xong bảo hành (nếu có).

Hình thức thanh toán

 • Có 02 hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Các phương thức thanh toán cũng được nêu rõ trong Hợp đồng xây dựng.
 • Mỗi đợt thanh toán Hai bên tiến hành ký nhận bằng biên nhận rõ ràng đảm bảo thanh toán hợp đồng xây dựng được minh bạch, thống nhất.

Thời hạn thanh toán hợp đồng

Sau khi nhà thầu thi công xong hạng mục hoặc bộ phận công trình được bên A/ Chủ đầu tư thống nhất, đồng ký nghiệm thu trong thời hạn từ 05 đến 07 ngày làm việc. Bên A phải có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo từng giai đoạn đã thống nhất nêu trong hợp đồng.

Mẫu về nội dung về thanh toán hoặc mẫu hợp đồng thi công

Quý khách hàng muốn tham khảo, tìm hiểu thêm về mẫu về các nội dung thanh toán, bao gồm:

 • Tiến độ thanh toán
 • Tỷ lệ thanh toán
 • Hình thức thanh toán
 • Nội dung chi tiết về bảo đảm thanh toán
 • Mẫu hợp đồng xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0987 99 33 88