XỬ LÝ CHỐNG THẤM TRẦN TOÀ NHÀ

1, Vì sao cần Chống Thấm trần Toà Nhà.  Thấm dột là tình trạng phổ biến thường diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu của công trình. Thép trong bê tông bị rỉ, trương nở thể tích gây nứt bê tông. Bên cạnh đó, hệ thống ngầm như điện, nước, điện thoại, cáp …

XỬ LÝ CHỐNG THẤM TRẦN TOÀ NHÀ Read More »