ASODUR-DESIGN Keo chà ron Epoxy hạt mịn dạng vữa – 6 kg/bộ (set)

350.000

0987 99 33 88