INDU-Primer-S Primer-2000-S Lớp lót / chất xúc tác kết dính 2 thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ – 0.5 l/chai (can)

830.550

0987 99 33 88