SOLOPLAN-30-PLUS Hợp chất sợi gia cường cho độ dày lên đến 30 mm – 25 kg/bao (bag)

32.000

0987 99 33 88