INDUFLEX-PS INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV Keo trám khe 2 thành phần gốc polysulphide – 10 l/bộ (set)

757.000

0987 99 33 88