ASOFLEX-AKB-floor Vật liệu chống thấm dùng cho bề mặt hoàn thiện đã ốp gạch – 5 kg/bộ (set)

632.700

0987 99 33 88