CRISTALLIT-MULTI-flex Keo dán đàn hồi thi công lớp mỏng, trung bình và cho đá tự nhiên – 25 kg/bao (bag)

51.000

0987 99 33 88