Vữa mịn gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 1–6 mm Asocrete-BIS-1/6

0987 99 33 88