ESCOSIL-2000-UW Keo dán silicon cho khu vực dưới nước – 310 ml/ống (sausage)

360.000

0987 99 33 88