ESCOSIL-2000-ST Keo dán silicon cho đá tự nhiên – 310 ml/ống (sausage)

349.000

0987 99 33 88