INDUFLEX-PU INDUFLEX-VK6060 Keo trám khe đàn hồi gốc PU 1 thành phần – 600 ml/ống (sausage)

550.200

0987 99 33 88